Udvidet lænde- rygundersøgelse
Din læge kan henvise til en udvidet lænde-ryg undersøgelse. For at kunne lave denne undersøgelse , skal fysioterapeuten have gennemgået en speciel uddannelse og være godkendt af regionen.

En udvidet lænde-ryg undersøgelse giver din læge en hurtig og grundig tilbagemelding, som lægen kan bruge i udredningen af komplekse lænde-ryg problemer. Undersøgelsen bliver også brugt til at imødekomme de ofte lange ventetider ved speciallæger.

Undersøgelsen på klinikken er evidensbaseret og skal afklare og klassificere din status. Du får de oplysninger og råd, som du har brug for, og en behandling eller træning bliver foreslået såfremt der er behov herfor. Om nødvendig kan lægen også blive informeret om mulige videre tiltag for at afklare din tilstand nærmere.

Til udredningen bruges typisk 1-3 konsultationer, hvorefter du skal være klassificeret og vide, hvad der skal gøres efterfølgende.

Spørg os eller din læge, hvis du er i tvivl om den udvidede lænde-ryg undersøgelse kan være noget for dig.