Hvordan kommer jeg til fysioterapeut?

Har du ondt i ryggen eller andre gener i bevægeapparatet, så er det en god idé at få en af vores fysioterapeuter til at undersøge dig. Vi kan altid hjælpe dig og vi forsøger at finde en tid til dig hurtigst muligt. Har du brug for en akut tid, så sig til. Ring til 7553 5888.

Du er naturligvis velkommen både med og uden henvisning til fysioterapeut. Da det kan have betydning for dit forløb, gennemgår vi her de forskellige muligheder:

Uden henvisning til fysioterapeut

Du behøver ikke en henvisning fra lægen. Du kan tage direkte kontakt til os og vi finder en tid til dig. Ventetiden forkortes da du ikke skal forbi din egen læge først, og du kan oftest få en tid hos os inden for 24 timer. Det betyder at du får hurtigere behandling og dermed kan komme hurtigere videre.
Du kan få tilskud fra Danmark, også selv om du ikke har en henvisning. Du kan ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring og betaler derfor selv det fulde beløb.

Med henvisning – §51 til fysioterapeut

Hvis du har henvisning fra lægen kan denne bruges. Vi har overenskomst med sygesikringen og har automatisk afregning med Danmark.

Din egen læge, speciallæge eller en læge fra hospitalet kan henvise dig til fysioterapi, hvis du har problemer i bevægeapparatet. Henvisning bliver i de fleste tilfælde laver elektronisk og ligger på henvisningshotellet. Vi kan hente henvisningen ned i vores system herfra. I enkelte tilfælde bliver henvisningen lavet i papirform, hvor den enten bliver sendt direkte til os eller du får den med fra læge med det samme.
Uanset om henvisningen er elektronisk eller i papirform bevirker den, at du ikke skal betale sygesikringsandelen og du får ca. 40% i tilskud til behandlingen. Det er denne henvisning, de fleste bliver henvist til os med. Se priser >>

Med henvisning – §62 vederlagsfri fysioterapi

Du kan være berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Det er din egen læge eller speciallæge der har stillet en diagnose, som berettiger dig til dette. Med vederlagsfri fysioterapi får du din træning på hold eller individuelt tilpassede tilbud dækket 100% af den offentlige sygesikring.

Hvis du skal henvises til vederlagsfri fysioterapi, skal du have en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten. Du kan henvises enten med progressiv sygdom eller med svært fysisk handicap. Der er følgende henvisningskriterier:

Progressiv sygdom

  • Du kan skal have funktionsnedsættelser som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
  • På diagnoselisten er diagnosen klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen skal være stillet af sygeafdeling eller anden speciallæge – typisk indenfor reumatologi, neurologi eller anden relevant speciallæge

Svært fysisk handicap

  • Du har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig
  • Du har en diagnose som er opremset på diagnoselisten

Du kan læse mere om reglerne på www.sts.dk. Ved spørgsmål kan du altid kontakte os eller din egen læge.

Hvordan kommer jeg til fysioterapeut. FYSIOLIFE Kolding.
Hvordan kommer jeg til fysioterapeut. FYSIOLIFE Kolding.
Hvordan kommer jeg til fysioterapeut. FYSIOLIFE Kolding.

Har du en privat sundhedsforsikring

Du kan undersøge om du evt. har en privat sundhedssikring som dækker dine behandlinger hos fysioterapeut. Du kan naturligvis have forsikringen gennem dit job, men du eller din ægtefælle kan også have tegnet en ekstra privat sundhedsforsikring.
Vil du gøre brug af din sundhedsforsikring, skal du oplyse om det når du henvender dig. Vi skal vide hvor mange gange du har fået tildelt, og vi har brug for en kopi af din bevilling. Det giver det mest smidige forløb – både for dig og os.
Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer. De fleste sundhedsforsikringer kræver en lægehenvisning, men nogle gør ikke. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Klinikken samarbejder med PensionDanmark om fysioterapi og/eller kiropraktik. Har du sundhedsordning i PensionDanmark, kan du se mere om dine muligheder på pension.dk/sundhed.

Vi samarbejder med

Danica Pension
PFA Pension
Skandia
PensionDanmark
Lærerstandens Brandforsikring
GF Forsikring
Alka forsikring
Gjensidige
Top danmark
Danske forsikringer
Danske sundhedssikring
Danmark
Falck healtcare
Nordic Netcare
Tryg