Din første konsultation
Dit mødetidspunkt aftales typisk ved en telefonsamtale.
Vi vil bede dig om at medbringe dit sygesikringskort, et lagen, et håndklæde og evt. andre relevante oplysninger.
Vi har også brug for en henvisning fra lægen, hvis sygesikringens andel skal betales af sygesikringen.
Din egen praktiserende læge skal sende henvisningen elektronisk. Henvisninger fra andre læger skal du dog medbringe ved din første konsultation, medmindre den også er sendt elektronisk af den pågældende læge.

Efter din registrering bliver du undersøgt grundigt. Normalt bruges hele konsultationens tid hertil. Undersøgelsens resultat bliver gennemgået, og du vil blive informeret om årsagssammenhænge af f.eks. dine smerter.

Efterfølgende vil din fysioterapeut sammen med dig planlægge din nødvendige behandling og træning.

Der afkræves betaling hver 3. behandling.
Sygesikring Danmark yder tilskud efter de gældende takster og regler.

Afbud skal gives senest dagen før, idet der ellers vil blive afkrævet et udeblivelsesgebyr.