Hjemmebehandling
Når lægen vurderer, at der er behov for fysioterapi, men patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinikken, er der mulighed for, at lægen på henvisningen ordinerer, at patienten skal behandles i eget hjem. Ved eget hjem forestås også plejehjemmet eller institutioner.

Proceduren er typisk, at patienten tilmelder sig klinikken, hvor klinikken noterer nogle oplysninger, og herefter planlægger behandlingstidspunktet. Behandlingstidspunktet tager typisk udgangspunkt i patientens adresse, således at kørsel kan tilrettelægges fornuftigt.
Derefter aftaler vi behandlingstidspunktet pr. telefon.

Når vi møder patienten i det miljø, som vedkommende er fortrolig i, bliver patienten i første omgang undersøgt og informeret om de relevante fund.
De efterfølgende behandlinger tager udgangspunkt i disse fund.

Når helbredets tilstand nu nødvendiggør, at behandling skal foregå i eget hjem, kan der også være fordele forbundet hermed. Behandlingen i eget hjem kan suppleres med øvelser, som kan gøre det nemmere for patienten at overføre dem til dagligdagen.
En anden mulighed kan være, at man træner de dagligdags opgaver, som man møder i sit eget hjem og dermed bliver træningen mere nærværende for vedkommende.

Medmindre sygdommen er omfattet af en vederlagsfri diagnose, er der en egen betaling ved behandlingen.