Holdtræning
Som en del af behandlingen kan det være afgørende at træne.
En del af træningen kan gøres på hold.

Der er mange fordele ved at træne på hold.
At træne på hold er stimulerende og giver en tydelig fornemmelse af formålet med din træning.
Idet en del af holdene er opdelt efter sygdom eller skaden, er det muligt at møde andre holddeltager, som har lignende gener.

Som en del af denne holdtræning vil fysioterapeuten løbende kontrollere og justere din træning og give nogle små delopgaver undervejs.

Vores holdtilbud bliver løbende tilpasset behovet.

Klik på overskrifterne nedenfor for at se mere
Rygtræning
Dette hold er specielt egnet for dig, som har modtaget et individuelt behandlingsforløb, og som har brug for at træne ryggen.
Det kan også være, at du har været generet af længerevarende eller tilbagevendende lændegener eller at du har et behov for genoptræning efter en arbejdsulykke eller discusprolaps.

Der er speciel fokus på at få normaliseret muskelbalancen med bl.a. stabilisering og styrketræning af ryggens muskelkorset.

Træningen sættes i relation til almen fitnesstræning.
Stabiliserende træning (Fysio-Pilates)
Her får du det bedste fra Pilates træning anvendt fysioterapeutisk.
Under træningen er der især fokus på:

muskulær stabilitet
styrke
kontrol og kvalitet i bevægelserne

Du bliver fysisk stærkere og bedre til at mindske belastninger på kroppen.
En effektiv og samtidig skånsom træningsform, som fører til rigtig fine resultater.
Knæhold
Knæholdet er specielt godt til dig efter en skade eller en operation på knæet. Det kan være ledbånds- eller meniskskader, som er blevet opereret, men også gentagne skader eller overbelastning af knæet kan være en grund til at starte et træningsforløb.

Efter en skade eller overbelastning er der en periode, hvor knæet skal genoptrænes.
Ledskader eller overbelastninger sker ofte, når aktiviteten ikke bliver styret og kontrolleret af musklerne. Derfor er muskeltræning meget vigtigt. Genoptræningen indeholder som følge deraf en del muskeltræning, hvor der trænes muskelstyrke og stabilitet. Derudover er det ofte nødvendigt at ledbevægeligheden også trænes.
Kvaliteten i genoptræningen er vigtig, da den rigtige øvelse skal trænes på det rigtige tidspunkt, og det skal også sikres, at den løbende bliver udført korrekt.

Selvom der er tale om holdtræning, trænes hver enkelt person med de individuelle træningsmål for øje.

Genoptræningen sættes i relation til en evt. genoptagelse af idrætten, motionen eller til almen fitnesstræning.
Nakke-skulder træning
Nakkeholdet er specielt godt til dig med længerevarende og især tilbagevendende nakkegener, hvor man ved sidstnævnte gerne vil forebygge tilbagefald.
Det kan være almindeligt nakkebesvær, men også genoptræning efter discusprolaps eller piskesmæld, hvor der typisk vil være et særligt behov for genoptræning.

Der er primært fokus på stabilitet og styrketræning af nakkemusklerne.

Træningen sættes i relation til almen fitnesstræning.
Sclerose
På scleroseholdet er målet at vedligeholde eller forbedre funktionsniveauet.
Diverse undersøgelser har vist, at træning giver de bedst mulige betingelser for at kunne fastholde funktionsniveauet længst muligt.

Vi laver øvelser individuelt og i fællesskab. Træningen tilpasses den enkeltes behov, og her ligger fokus på:

Træning af stabilisering, koordination og balance
Træning af muskelstyrke, kondition og udholdenhed
Mobilisering af nervesystemet

Parkinson
På parkinsonholdet arbejder vi med at holde funktionsniveauet vedlige eller forbedre det.
Vi laver øvelser både i fællesskab og individuelt. Træningen tilpasses den enkeltes behov.
Den primære fokus ligger på:

Generel træning af koordination, balance, kondition og muskelstyrke
Bevægelighed af hele kroppen

Parkinson patienter kan få træningen vederlagsfri efter en henvisning fra lægen.
Hemiplegi
Holdtræning for apopleksi ramte.

Når den ene side sætter ud, vil den raske side forsøge at overtage nogle funktioner fra den syge side.
Derfor er det vigtigt, at træningen koncentrerer sig på at den syge side bliver taget med i træningen.

Træningen foregår i klinikkens træningssal og indeholder:

individuel styrketræning i maskiner, med elastikker og frie håndvægte
Balance og koordinationstræning
Fælles træning med bolde og på træningsmåtter

Ældre hold
Dette hold er primært for ældre og personer med nedsat fysisk form.
Holdet er opbygget således, at der både er individuelle træningsprogrammer, som løbende tilpasses, samt fælles øvelser, hvor hele holdet kan være med.
Der er således mulighed for både at træne kredsløbet, muskelstyrke, stabilitet, balance og smidighed.