Vederlagsfri fysioterapi
Denne ordning er begrænset til de personer, som har en diagnose inden for følgende 4 hoveddiagnoser:

Medfødte eller arvelige sygdomme
Erhvervede neurologiske sygdomme
Fysiske handicap som følge af ulykke
Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Man arbejder indenfor disse hoveddiagnosegrupper med en ’positivliste’ (diagnoselisten), som indeholder de diagnoser, som er omfattet af ordningen.

Behandling og træning foregår efter lægehenvisning og har til formål at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af personens funktioner. Dette gøres ved, at vi i starten undersøger dig og fastsætter behandlingsbehovet. Under behandlingsforløbet vurderer vi behandlingseffekten og justerer behandlingen efterfølgende.

Den vederlagsfri fysioterapi omfatter 2 behandlingsmuligheder:

I. Ordningen, som dækker individuel behandling og/eller holdtræning.
For at komme i betragtning til denne ordning skal personen have én af de 4 hoveddiagnoser og samtidig have:

Et svært fysisk handicap
En varig tilstand

II. Ordningen som dækker holdtræning.
Personen skal have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, som er omfattet af én af de 4 hoveddiagnosegrupper, dog undtaget gruppe 3 og samtidig have:

En funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
En varig tilstand
En diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Nærmere oplysninger kan findes på: http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf