GLA:D hofte/knæ hold

60 minutters fællestræning med fokus på neuromuskulær funktionstræning

Patientgruppe

Holdet er rettet mod patienter med knæproblematikker, hofteproblematikker, med fokus på

arthose patienten. Med gavn af to ugentlig superviseret træninger med fokus på at uddanne

deltagerne til på egen hånd at kunne varetage træning efter endt forløb. Deltagerne skal

igennem 6-8 ugers træning med 2 ugentlige pas samt 2 undervisningstimer med fokus på

uddannelse og forståelse af arthose/egen sygdom. Holdet henvender sig både til opererede

og ikke-opererede. Aldersmæssigt ca. 45-80 år.

Formål: Formålet med holdet er styrke- og stabilitetstræning af UE med fokus på knæ/hofte. Fokus

er forbedring af funktion og nedsættelse af eventuelle smerter. Målet er at hjælpe deltagere

til bedring af ADL ift. deres problematik.

Træningsprincipper: Neuromuskulær træning, styrke og bev. træning med remedier som nedenfor angivet samt med egen kropsvægt

Træningsindhold: Der trænes neuromuskulær træning samt styrke indenfor principperne under GLAdD. Der trænes efter individuelle programmer, som forefindes i Glad træningsmappe i journalsakb

Remedier: Egen kropsvægt, elastikker, forskellige balanceredskaber, (bosubold, airexpude) stepbænk, stor bold osv.

Test/retest: 30 sekunders RSS eller 40 m. gangtest og evt. hoppetest bruges som måleredskab.

Eksklusionskriterier

Deltagerne skal være selvhjulpne, og kunne komme op/ned fra gulv. Afhængigt af eventuel

operation skal de være i den subakutte fase.

Se alle hold
Kontakt os