Neurologisk hold

Primært princip: Funktionel konditionstræning

Patientgruppe: Holdet er et mixet diagnosehold og henvender sig til personer som har neurologiske udfordringer som f.eks. Apopleksi, epilepsi, dropfod mv. Der er ingen krav til køn eller alder.

Formål: Holdet har til formål at bedre eller vedligeholde deltagernes nuværende funktionsniveau, herunder kondition og styrke/udholdenhed. Deltagerne skal blive bedre til at mestre dagligdags funktioner såsom gang, af- og påklædning, op og ned fra seng/gulv osv. samt få en bedre kondition i det hele taget.

Træningsindhold:

–          20-30 min træning på gangbånd, kondicykel eller anden konditionsgivende redskab

–          20 min træning i maskiner med fokus på styrke/udholdenhedstræning

Remedier: kondicykel/gangbånd m.m. måtter, gulv, briks, balancepuder, håndvægte, kettlebells, stole, ærteposer, kegler.

Test/retest: Der udføres ingen specifikke test på holdet, men deltagerne skal så vidt de er tilknyttet en §62 henvisning deltage i Fysiolifes vederlagsfrie testbatteri 1-2gange årligt.

Eksklusionskriterier: Konstant personstøtte ved gang, op og ned fra gulv/briks. Nedsat kognitiv funktion som medfører at patienten ikke kan modtage en kollektiv besked. Deltagerne skal kunne forflytte sig selv

Se alle hold
Kontakt os