Parkinson tirsdag

Primært princip: Funktionel træning med fokus på store bevægelser og hastighed.

Patientgruppe: Holdet er et diagnosehold og henvender sig til personer som har Parkinson. Der er ingen krav til køn eller alder.

Formål: Målgruppen tilegner sig niveau 2. Henvisningerne på holdet er primært §62 henvisninger mhp. vedligeholdende træning og hvor patienterne kan forbedre sig. Der fokuseres på styrketræning, balance, stabilitet, koordinering og udholdenhedstræning både i og uden maskiner. Holdet har til formål at vedligeholde eller øge deltagernes nuværende funktionsniveau

Træningsindhold:

–          25 min fælles træning, hvor der med udgangspunkt i de Europæiske Kliniske Retningslinjer, er fokus på følgende områder: Funktionstræning, som fx forflytninger, række ud/gribe, dualtask mv. samt træning af gangfunktion med fokus på holdning, skridtlængde, hastighed, medsving og truncus rotation.

–          Træning af afspændte og koordinerede bevægemønstre generelt

–          Faldforebyggelse ved træning af balance og muskelstyrke (med særligt fokus på truncus og UE)

–          Forebyggelse af inaktivitet ved træning af fysisk funktion generelt, i form af træning af muskelstyrke, aerob kapacitet og ledbevægelighed (bl.a. thorakal kyfose, axial rotation og muskellængde på læg og hasemuskulatur)

Remedier: kondicykel/gangbånd m.m. måtter, gulv, briks, balancepuder, håndvægte, kettelbelts, stole, ærteposer, kegler.

Test/retest: Der udføres ingen specifikke test på holdet, men deltagerne skal så vidt de er tilknyttet en §62 henvisning deltage i Fysiolifes vederlagsfrie testbatteri 1-2gange årligt.

Eksklusionskriterier: Konstant personstøtte ved gang, op og ned fra gulv/briks. Nedsat kognitiv funktion som medfører at patienten ikke kan modtage en kollektiv besked. Deltagerne skal kunne forflytte sig selv.

Se alle hold
Kontakt os