Styrkehold

Primært princip: Kondition, stabilitet og styrke

Patientgruppe: Holdet henvender sig til patienter der er udfordret på deres stabilitet, styrke og/eller funktion.

Holdet er et fokushold, og ikke et diagnosehold. Holdet henvender sig også til borgere uden en specifik diagnose, men som blot ønsker at styrke og bedre deres kondition samt generel funktion.

Formål: At give deltageren en bedre kondition, stabilitet og styrke

Træningsindhold:

–          Træning i maskiner med fokus på styrke af isolerede bevægebaner med fokus på hypertrofi

–          Træning i store holdsal hvor der er fokus på træning af stabilitet, her anvendes diverse træningsredskaber, redondo bolde, store bolde, DB, KB og lign.

–          Holdet opbygges både som fællestræning og/eller stationstræning samt individuelle øvelser Balanceøvelserne re- og progredieres ift. den enkelte deltagers niveau.

Remedier: Styrketræningsmaskiner, redondo bolde, store bolde, DB, KB o.lign.

Test/retest: Der udføres ingen specifikke test på holdet, men deltagerne skal så vidt de er tilknyttet en §62 henvisning deltage i Fysiolifes vederlagsfrie testbatteri 1-2gange årligt.

Eksklusionskriterier: Deltagerne skal være selvstændigt stående og gående ift. balance

Se alle hold
Kontakt os